LÊN CẤP VIP
bg icon

VIP 1

Thưởng lên hạng 200.000 VND

Hoàn trả 0.75%

bg icon

VIP 2

Thưởng lên hạng 500.000 VND

Thưởng giữ hạng 250.000 VND

Hoàn trả 1%

bg icon

VIP 3

Thưởng lên hạng 1.500.000 VND

Thưởng giữ hạng 750.000 VND

Hoàn trả 1.1%

bg icon

VIP 4

Thưởng lên hạng 3.000.000 VND

Thưởng giữ hạng 1.500.000 VND

Hoàn trả 1.25%

Ưu đãi theo cấp vip
Thưởng VIP VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4
Tổng nạp 50.000.000 VND 200.000.000 VND 1.500.000.000 VND 3.000.000.000 VND
Giữ hạng --- 50.000.000 VND 250.000.000 VND 1.000.000.000 VND
ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN
cup
Định kỳ, TA88 xét thưởng lên hạng, giữ hạng & xuống hạng VIP (kèm theo tỉ lệ hoàn trả tương ứng) cho thành viên dựa trên tổng tiền nạp hợp lệ và được trả vào ngày đầu tiên của mỗi tháng. Lưu ý: Tiền nạp hợp lệ được tính là số tiền nạp trải qua 01 vòng cược. Thưởng lên hạng VIP, thưởng giữ hạng hoặc ưu đãi khi rớt hạng hàng tháng được cộng trực tiếp vào tài khoản thành viên vào ngày 01 hàng tháng. Tất cả các tiền thưởng từ TA88 đều phải trải qua 01 vòng cược. TA88 có quyền sửa đổi, hủy bỏ, hoặc vô hiệu hóa bất kỳ thành viên VIP nào, cũng như các đặc quyền theo quyết định riêng của mình. Chương trình Hạng thành viên VIP CLUB tuân theo Điều khoản & Điều kiện chung của TA88.